Actievoorwaarden - Brandstofactie juni 2024

Door deelname aan de actie ga je als deelnemer akkoord met onderstaande voorwaarden. 

Hoe werkt het? 

 1. Zorg dat je digitale en/of fysieke ViaAVIA spaarkaart geregistreerd zijn. Download hiervoor de ViaAVIA app of klik hier om te registreren. 
 2. Bij een onbemand tankstation voer je eerst jouw fysieke geregistreerde ViaAVIA spaarkaart in de betaalterminal in. Daarna voer je de betaalpas in en na de betaling kan je tanken. Bij een bemand tankstation kun je eerst tanken en na het tanken jouw ViaAVIA app of fysieke ViaAVIA spaarkaart laten scannen en vervolgens afrekenen. 

De korting wordt automatisch verwerkt en is terug te zien op de tankbon. 

 

Actievoorwaarden Brandstofkortingsactie juni 2024 

 • Je ontvangt 2 cent extra korting per elke getankte hele liter. Deze korting is van toepassing op alle brandstoffen en alleen geldig in combinatie met een geregistreerde digitale of fysieke ViaAVIA spaarkaart.  
 • De korting zal worden verrekend op de actuele pompprijs. 
 • De brandstofkortingsactie is geldig op alle woensdagen in de maand juni 2024: 5, 12, 19 en 26 juni.  
 • De korting is inclusief btw. Op de literprijs voor brandstof inclusief btw wordt per getankte liter 2 cent korting op de actuele pompprijs gegeven. 
 • Er geldt een maximum van te ontvangen korting van 1 tankbeurt per week per geregistreerde ViaAVIA spaarder. 
 • De actie is niet geldig in combinatie met AVIA tankkaarten* of tankpassen van andere aanbieders dan AVIA. 
 • AVIA verrekent de korting niet met terugwerkende kracht. De korting is niet van toepassing wanneer een niet-geregistreerde ViaAVIA spaarkaart is gebruikt tijdens het tanken. 
 • De korting wordt op een onbemand station automatisch verwerkt bij de pomp of op een bemand station bij het afrekenen. Je ziet de verstrekte korting op de tankbon weergegeven. 
 • Zie hieronder voor een overzicht van deelnemende AVIA tankstations. 

Klik hier voor deelnemende stations. 

*AVIA Tankkaart, AVIA Truckkaart en AVIA Card 


Algemene voorwaarden spaarprogramma AVIA Spaarsystemen 

Algemeen

 • Deze voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de “AVIA Spaarsystemen” (“AVIA Spaarsystemen”), waaronder het spaarprogramma “ViaAVIA” (“ViaAVIA”) die worden aangeboden door Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd aan de Birkstraat 108, 3768 HL te Soest en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32128703 (“AVIA Nederland”).
 • De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op de oude spaarprogramma’s en vervangen eventuele andere eerder van toepassing verklaarde voorwaarden.
 • Deelnemers aan AVIA Spaarsystemen (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname aan AVIA Spaarsystemen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden , de eventueel van toepassing zijnde actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Spaarsystemenpartners van AVIA Nederland, dit kunnen deelnemende AVIA tankstations of derden zijn, zoals de aanbieder van de webshop waar de Deelnemer producten aanschaft (“Partners”). Deze Partners zijn vermeld op de actiewebsite van AVIA (de “Actiewebsite”).
 • Deze Algemene Voorwaarden en de actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.avia.nl, in de mobiele applicatie “[NAAM]” (“App”) en deze zijn ook per brief op te vragen bij AVIA Nederland klantenservice o.v.v. “AVIA Spaarsystemen”, Birkstraat 108, 3768 HL Soest. Deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt bij het aanmaken van een Mijn AVIA account.
 • AVIA Spaarsystemen is uitsluitend geldig in Nederland bij tankstations van AVIA Nederland.

Deelname

 • AVIA Spaarsystemen staat uitsluitend open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen.
 • De App kan gratis (behoudens kosten voor een internetbundel) worden gedownload in de App Store of Google Play (voor telefoons met besturingssysteem [X] of hoger). Het gebruik van de App is voor rekening en risico van de Deelnemer. AVIA Nederland wijst erop dat het niet is toegestaan de App tijdens het rijden te gebruiken.
 • Deelname aan ViaAVIA kan alleen met een Account. Het aanmaken van een ViaAVIA account (“Account”) voor deelname is gratis (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Per persoon, per e-mailadres, (en dus per Deelnemer) kan maximaal één Account worden aangemaakt en gebruikt.
 • AVIA Nederland behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien AVIA Nederland vermoedt dat de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens AVIA Nederland of derden. AVIA behoudt zich het recht voor om te controleren op naleving van de Algemene Voorwaarden en actievoorwaarden.

Actiemechanisme en spaarsaldo

 • ViaAVIA heeft als doel om klanten te laten sparen voor punten. De Deelnemer kan de punten vervolgens aanwenden voor verschillende doeleinden zoals het inwisselen voor vouchers voor de aanschaf van en/of kortingen op producten/, diensten, abonnementen of activiteiten aangeboden door AVIA Nederland, deelnemende AVIA tankstations en/of derden (hierna te noemen: “Actieproduct(en)”). Daarnaast kunnen Deelnemers meedoen aan eenmalige acties en (digitale) stempelacties.
 • Spaarsystemen. Punten worden gespaard door bij aanschaf van producten de digitale spaarkaart te laten koppelen aan de waarde van de aangeschafte producten en diensten. AVIA is gerechtigd de wijze waarop de punten kunnen worden gespaard te allen tijde aan te passen en de wijze kan ook Spaarsystemenverschillen per type tankstation en/of technische toepassingen.
 • AVIA Nederland kan Deelnemers benaderen met aanbiedingen en acties tenzij de Deelnemer heeft aangegeven deze aanbiedingen niet te willen ontvangen. AVIA Nederland kan de Deelnemers te allen tijde benaderen met servicemededelingen over AVIA Spaarsystemen.
 • De Deelnemer kan op de Actiewebsite of de App zijn of haar Account aanmaken door het invoeren van een wachtwoord en een e-mailadres, waarbij Deelnemer tevens zijn/haar NAW-gegevens ter beschikking dient te stellen. Het Account is persoonsgebonden en (het saldo) mag en kan niet worden overgedragen aan anderen. Het is ook niet toegestaan om wachtwoorden aan een derde te verstrekken.
 • Punten kunnen worden gespaard op basis van elke door de Deelnemer bij een AVIA tankstation uitgegeven Euro. AVIA streeft naar een voor de Deelnemer zo gunstig mogelijke spaarkaart/prijsverhouding. Deze is echter variabel en afhankelijk van diverse marktsituaties. De hoogte van het aantal uitgegeven spaarpunten per tankbeurt wordt bepaald door het deelnemende AVIA tankstation.
 • Het aantal gespaarde punten/het actuele ViaAVIA saldo is zichtbaar in het Account en in de App. Het puntentotaal zoals opgenomen in de AVIA database is bindend voor alle betrokkenen. Indien AVIA Nederland meent dat er onterecht punten zijn afgeschreven of bijgeschreven, heeft zij het recht dat te herstellen.
 • Voor andere acties en spaarsystemen dan ViaAVIA kunnen andere voorwaarden gelden die in aparte, aanvullende (actie)voorwaarden worden vermeld.
 • De Deelnemer kan zijn of haar spaarpunten van ViaAVIA via het online spaarplatform online inwisselen: - voor een voucher waarmee korting wordt verkregen op aankopen in de tankshop bij deelnemende AVIA tankstations; of - om in de loyalty webshop op de Actiewebsite een product met korting te kopen.
 • De Deelnemer kan ook bij een deelnemend AVIA tankstation punten inwisselen voor een digitale voucher om korting te krijgen op een tankbeurt bij een of meerdere deelnemende AVIA tankstations.
 • De Deelnemer kan, voor maximaal het bedrag van het in totaal op zijn/haar persoonlijke Account gespaarde AVIA Spaarsystemen saldo, korting krijgen op Actieproducten.
 • Het bedrag aan korting op het betreffende Actieproduct wordt in geval van een bestelling direct op het saldo op het persoonlijke Account van de Deelnemer in mindering gebracht. Het saldo van de Deelnemer op zijn of haar persoonlijke Account moet hiervoor wel hoog genoeg zijn, want dit kan nooit negatief worden. Bij een ontoereikend saldo zal de bestelling worden geweigerd.
 • De punten die gespaard zijn op een Account blijven behouden zolang er in de afgelopen 12 maanden binnen het Account punten zijn bijgeschreven. Indien er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen punten zijn bijgeschreven op hetzelfde Account, worden de punten die op dit Account gespaard zijn allemaal afgeschreven en komen deze te vervallen. Wanneer er gedurende 12 maanden geen punten worden ingewisseld, komt het gehele saldo tot dan te vervallen. Het inloggen op Mijn AVIA of de App wordt niet beschouwd als gebruik van AVIA Spaarsystemen.
 • Aangekochte vouchers kunnen na bestelling daarvan niet meer worden omgeruild of worden ingewisseld voor punten. Voor het retourneren van producten gelden de voorwaarden van de derde-aanbieder, maar ook bij eventuele retournering van producten worden geen punten teruggezet op het saldo.
 • Het ViaAVIA saldo is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. Verrekening van het saldo met eventuele vorderingen op AVIA is uitgesloten. AVIA Nederland vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit saldo.

Bestelling en betaling

 • Een Deelnemer kan het gewenste Actieproduct via de Actiewebsite, bij de betreffende Partner bestellen. AVIA Nederland heeft geen enkele bemoeienis met en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verkoop en kwaliteit van het Actieproduct, deze bestelling dan wel de afhandeling ervan. De algemene (leverings-)voorwaarden van de Partner zijn op deze bestelling en de afhandeling daarvan (waaronder betaling/levering/bezorging) van toepassing. Voor het retourneren van producten gelden ook uitsluitend de voorwaarden van de Partner of de eventuele derde-aanbieder en bij eventuele retournering van producten worden geen punten teruggezet op het saldo. AVIA Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende Actieproducten (hierbij geldt ook: op = op).
 • Mogelijke wijzigingen in de (leverings)voorwaarden, de afgebeelde artikelen, de omschrijving, kleur en prijzen worden voorbehouden. De schenking en / of koop vindt plaats tussen de Deelnemer en de Partner dan wel het deelnemende AVIA tankstation . Bij de aanbieding is steeds vermeld welke partij het Actieproduct levert en met wie de Deelnemer een (koop)overeenkomst sluit.
 • Een Deelnemer betaalt het door hem of haar bestelde Actieproduct door automatische verrekening van het saldo op zijn of haar Account en bijbetaling in reguliere euro's aan de betreffende Partner.
 • Bijbetaling aan de Partner geschiedt, afhankelijk van het bestelde Actieproduct, door betaling via iDEAL of een andere door de Partner vermelde en geaccepteerde betaalmethode.
 • Indien het bestelde Actieproduct beschikbaar is, ontvangt de Deelnemer per e-mail een bevestiging van de Partner van de bestelling. Het Actieproduct zal op de door de Partner bepaalde wijze en binnen de door de Partner bepaalde levertermijn aan de Deelnemer worden geleverd, onder de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

Vouchers

 • In gevallen waarin een Deelnemer van AVIA Nederland of een Partner een voucher ontvangt, die een bepaalde korting vertegenwoordigt ("Voucher”) en die bij de Partner ingeleverd kan worden tegen verkrijging van korting of het Actieproduct, waar van toepassing in combinatie met bijbetaling van een resterend bedrag, geldt het volgende:
 • De Voucher is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een unieke (bar)code.
 • De Voucher wordt alleen digitaal verstrekt door eenmalige verzending naar het door de Deelnemer in Mijn Avia geregistreerde e-mailadres.
 • AVIA Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of (het maken van) misbruik van de Voucher, in welke vorm dan ook. Bij verlies, diefstal, vervalsing, (het maken van) misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Voucher, vindt in geen geval verrekening dan wel uitkering van het saldo aan de oorspronkelijke Deelnemer plaats.
 • Indien een Deelnemer misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Voucher aan derden, is AVIA Nederland gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan AVIA Spaarsystemen en het Account te blokkeren. AVIA Nederland is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
 • De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan, of voor andere producten dan de Actieproducten van, de betreffende Partner als aangegeven op de Voucher. De Voucher is geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode waarin de Partner deelneemt aan AVIA Spaarsystemen, waarna de Voucher zijn geldigheid verliest. Indien een andere geldigheidsduur is vermeld, geldt deze met voorrang op deze Algemene Voorwaarden. Deelnemer ontvangt geen punten (terug) indien de Voucher vervalt. AVIA Nederland zal zich binnen redelijke grenzen inspannen om een beëindiging van deelname aan AVIA Spaarsystemen door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s). Hiertoe zal zij in ieder geval een bericht op haar Actiewebsite plaatsen.

Levering en bezorging

 • De levertijden van Partners, zoals aangegeven op de Actiewebsite, zijn indicatief. Hieraan kunnen door de Deelnemers geen rechten worden ontleend.
 • Postbusadressen zijn uitgesloten van levering van Producten.
 • Levering van Actieproducten vindt uitsluitend in Nederland plaats.
 • Per Actieproduct staat expliciet aangegeven of er verzendkosten betaald moeten worden. Deze verzendkosten kunnen verschillen per product.

Persoonsgegevens

 • De Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens steeds correct, up-to-date en volledig zijn.
 • NAW-gegevens en of andere persoonsgegevens die AVIA Nederland verkrijgt in het kader van AVIA Spaarsystemen, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens en de AVIA Privacyverklaring worden behandeld. De AVIA Privacyverklaring is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Avia Nederland (www.avia.nl).
 • AVIA Nederland zal de gegevens van de Deelnemers gebruiken voor de uitvoering van AVIA Spaarsystemen en communicatie rond AVIA Spaarsystemen. Eventuele andere e-mails en/of pushberichten, zoals met betrekking tot acties, worden alleen gezonden indien de Deelnemer daar bij het aanmaken van een Account toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken op de in de AVIA Privacyverklaring genoemde wijze.

Aansprakelijkheid

 • AVIA Nederland en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, materieel en/of immaterieel, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de (uitvoering van) AVIA Spaarsystemen, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van AVIA Nederland of er andere omstandigheden zijn waarom een beperking van de aansprakelijkheid door AVIA Nederland onredelijk bezwarend is voor de Deelnemer
 • AVIA Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of op enige wijze verband houdt met (i) de door Deelnemers bestelde en door Partners aan de Deelnemers geleverde Actieproducten en verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van deze Actieproducten (ook niet voor de beschikbaarheid, noch voor het tijdig en op juiste wijze leveren hiervan), (ii) de (foutieve) verzending van de Vouchers en/of Actieproducten, en (iii) het gebruik van de mobiele applicatie.
 • Meer specifiek zijn AVIA Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor:
 • enige aanvullende uitgaven die de Deelnemers eventueel maken in verband met de deelname aan de AVIA Spaarsystemen en/of met de aanvaarding en het gebruik van een Actieproduct;
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook inclusief mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de Actiewebsite en/of de App of het downloaden van componenten hiervan;
 • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het wijzigen of beëindigen van AVIA Spaarsystemen;
 • enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of verband houdt met een (aanvraag) tot faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of bewindstelling van een Partner of door AVIA Nederland ingeschakelde partij;
 • het gebruik van onjuist of niet up-to-date zijnde gegevens van de Deelnemer;
 • Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Actiewebsite en de AVIA database en de daarin opgenomen gegevens, kan AVIA Nederland niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AVIA Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site;
 • Voor zover de uitsluiting van AVIA haar aansprakelijkheid niet kan uitsluiten of beperken onder het toepasselijke recht, is haar aansprakelijkheid gemaximeerd tot hoogstens het bedrag gelijk aan het aantal punten dat de Deelnemer heeft gespaard in Euro’s en hoe dan ook nooit hoger dan het bedrag van de beloofde korting of het betreffende Actieproduct.

Beëindiging en omzetting

 • AVIA Nederland kan AVIA Spaarsystemen, zonder compensatie van de Deelnemers, op ieder moment beëindigen, welke beëindiging AVIA Nederland zo spoedig mogelijk op haar Actiewebsite bekend zal maken. Daarnaast streeft AVIA Nederland ernaar om zoveel mogelijk Deelnemers aan AVIA Spaarsystemen middels een e-mail, tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de beëindiging van de AVIA Spaarsystemen, op de hoogte te stellen van de op handen zijnde beëindiging en de periode waarbinnen het AVIA Spaarsystemen saldo nog kan worden ingewisseld. Daarna komt het AVIA Spaarsystemen saldo automatisch te vervallen.
 • Deelnemers kunnen op elk moment hun deelname aan AVIA Spaarsystemen beëindigen. Na beëindiging van deelname vervallen de beschikbare vouchers en het AVIA Spaarsystemen saldo.
 • AVIA Nederland heeft het recht de voorwaarden van AVIA Spaarsystemen aan te passen, dan wel AVIA Spaarsystemen om te zetten naar een andere actie. AVIA is alsdan gerechtigd het aanwezige AVIA Spaarsystemen saldo na een overgangsperiode over te zetten naar de nieuwe actie. AVIA Nederland zal Deelnemers hier via de Actiewebsite over informeren.

Intellectuele eigendomsrechten

 • AVIA Nederland is exclusief rechthebbende ter zake van alle aan AVIA Spaarsystemen gerelateerde intellectuele eigendoms- en gerelateerde rechten. Het is Deelnemer niet toegestaan de naam van het spaarprogramma en/of in het programma en de communicatie daaromheen, waaronder tevens begrepen teksten en afbeeldingen op de Actiewebsite en in de App te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, openbaar te maken of anders te gebruiken.

Beëindiging AVIA Keuzesparen

 • ViaAVIA vervangt het AVIA Keuzesparen-programma van Spaaravia B.V. en alle eventueel andere spaarprogramma’s van AVIA Nederland. De deelnemers van AVIA Keuzesparen zijn in de gelegenheid gesteld om hun puntensaldo te migreren naar ViaAVIA.

Slotbepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden en AVIA Spaarsystemen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot AVIA Spaarsystemen kunnen via de Actiewebsite worden gericht aan de klantenservice van AVIA Nederland, door hiervoor het contactformulier op de Actiewebsite in te vullen, onder vermelding van NAW-gegevens. Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de bij Partners bestelde Actieproducten, dienen te worden gericht aan en ingediend bij Partners. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het contactformulier van de desbetreffende partner via de Actiewebsite.
 • Bij tegenstrijdige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en eventueel toepasselijke algemene- en/of leveringsvoorwaarden van Partners, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang voor zover de bepalingen de waarde en inwisseling van de spaarpunten en Vouchers betreffen.